Raditi zajedno u Gospodinovom vinogradu

Misionarke

Nedavno sam imao priliku sastati se sa sestrama i starješinama koji su se pripremali u centru za obuku misionara u Prestonu, Engleska, za ulazak u misijsko polje.  Pokazao sam im sliku iz svojeg iskustva kao mladog misionara u misiji Beč Austrija.   Bila je to fotografija mene kako stojim u vinogradu s naslovom iznad: »raditi u vinogradu«, 

starješina Mark Gilmour, Engleska
starješina Mark Gilmour, Engleska Sedamdesetorica područja

što je dovelo do rasprave o jednom od mojih omiljenih dijelova Mormonove knjige, alegoriji o stablu masline kako je zabilježena u petom poglavlju knjige Jakovljeve.  U alegoriji je dom Izraelov (stablo masline) raspršen diljem Zemlje (vinograd)[1] i nakon razdoblja otpada, Gospodar vinograda, koji je Isus Krist, sabire ih sigurno kući. 

Moj omiljeni dio ovog poglavlja počinje sa stihom 70. Gospodar vinograda šalje svojeg slugu, koji je u Nauku i savezima 103:21 utvrđen kao prorok Joseph Smith, zajedno s nekoliko »drugi[h]« slugu da po posljednji puta rade u vinogradu svom svojom moću.  To označava početak rasporedbe punine vremena te stalne obnove u kojoj zajedno radimo uz Gospodara vinograda, i to Isusa Krista.[2]

Kako predivan uvid i utjeha za znati da ne radimo sami niti da je ovo djelo misionara ili samo djelo članova; ovo je Gospodinovo djelo i on je poslao sve nas, misionare i članove da saberemo Izrael.  Proroci i apostoli ove rasporedbe opetovano su nam govorili: »Sada je vrijeme da se članovi i misionari saberu, rade zajedno [i] obrađuju Gospodinov vinograd kako bi mu privodili duše«.[3].

Predsjednik Russell M. Nelson govorio je na globalnom sastanku duhovne misli u lipnju 2018. o velikom djelu sabiranja u ovim posljednjim danima. Rekao je:

»Ovo zasigurno jesu posljednji dani i Gospodin ubrzava svoje djelo sabiranja Izraela. To sabiranje je najvažnija stvar koja se događa na Zemlji danas. Ništa drugo nije usporedivo u golemosti, ništa drugo nije usporedivo u važnosti, ništa drugo nije usporedivo u veličanstvenosti. Odaberete li to, želite li to, možete biti njegov veliki dio. Možete biti veliki dio nečega velikog, nečega sjajnog, nečega veličanstvenog!

Misionar

U stihovima od 52 do 68 Gospodar vinograda objašnjava djelo koje će biti sadržano u sabiranju ili pricjepljivanju grana stabla masline. On poziva sluge da »okopaj[u] oko njih, i obrež[u] ih, i pognoj[e] ih još jednom… da svi budu njegovani još jednom po posljednji put« .[5]  Tijekom naše zajedničke rasprave, zatražio sam od ovih mladih misionara da jednom riječju opišu kako izgleda ovo zajedničko nastojanje međusobne suradnje članova i misionara u sabiranja Izraela.  Te su riječi uključivale izraze poput ljubavi, ljubaznosti, prijateljstva, povjerenja, razumijevanja, prihvaćanja, sreće i radosti.

Alma i Amulek u gradu Amonihi sjajan su primjer.  Alma, misionar, gradi na Amulekovim naučavanjima baš kao što su naši cjelodnevni misionari odijeljeni i obučeni to činiti, no Amulek (član) je taj koji stječe pažnju naroda.[6]   

Svjedočim da kada prihvaćamo Gospodinov poziv rada rame uz rame s njim, jedni s drugima u ovom velikom sabiranju, postat ćemo više poput istinskih Kristovih učenika te ćemo iskusiti blagoslov radosti koji je on obećao.[7]

 


[1] Jakov 5:14

[2] Jakov 5:72

[3] Thomas S Monson, Dobrodošli na sabor, listopad 2013.

[4] Russell M. Nelson, »Nada Izraela« (globalni sastanak duhovne misli za mlade, 3. lipnja 2018.), HopeofIsrael.lds.org.

[5] Jakov 5:63–64

[6] Alma 10:12 (vidi poglavlja 9–14)

[7] Jakov 5:75 ; Jeffrey R Holland, Biti uz njih i jačati ih, Opći sabor u travnju 2018.