Reakcija na bolest COVID-19

  Odgovori na pitanja

  16. travnja 2020.

  Kao dodatak dokumentu »Smjernice za ključne uredbe, blagoslove i druge crkvene funkcije«, ovaj se dokument može koristiti za odgovaranje na pitanja o upravljanju Crkvom tijekom pandemije bolesti COVID-19.

  Ovi se dokumenti izdaju kao odgovor na prekide u crkvenim postupcima i aktivnostima članova uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19. Treba ih se koristiti kao smjernice onoliko dugo koliko će postojati ova pandemija i njezina službena ograničenja vezana uz sastanke crkve i javna izlaganja u određenoj državi li geografskom dijelu države. Druge smjernice mogle bi biti izdane kasnije.

  Biskupi i predsjednici kolčića trebali bi biti pripravni i pažljivi po pitanju mjesnih okolnosti i propisa. Trebali bi poticati članove Crkve da se pridržavaju zakona. Za svako navedeno pitanje i odgovor, sljedeće se treba pomno primjenjivati:

  Dodatni dokumenti po pitanju bolesti COVID-19 dostupni su na stranici newsroom.ChurchofJesusChrist.org.

  Jave li se posebice teška pitanja, predsjednici kolčića trebali bi kontaktirati svoje predsjedništvo područja.

  I. Svećeničke uredbe i obiteljske prigode

  Posluživanje sakramenta

  Mogu li obnašatelji svećeništva posluživati sakrament u domovima drugih članova koji nemaju dostojnog svećenika ili obnašatelja Melkisedekovog svećeništva u svojem domu?

  Općenito, da. Trenutno vladine smjernice ili mjesne regulative ograničavaju takav postupak u mnogim narodima i gradovima. Do daljnje obavijesti, na tim mjestima obnašatelji svećeništva ne bi trebali ulaziti u domove članova Crkve s kojima nisu u rodbinskoj vezi kako bi im posluživali sakrament. Tijekom ovog vremena, članovi mogu biti blagoslovljeni proučavanjem sakramentalnih molitvi i ponovnim obvezivanjem da žive prema savezima koje su sklopili te se moleći za dan kada će ga primiti osobno, ispravno posluženog od strane svećeništva.

  Patrijarhalni blagoslovi

  Mogu li se patrijarhalni blagoslovi i dalje davati prema rasporedu?

  Patrijarhalne blagoslove trebalo bi privremeno odgoditi. Međutim, gdje je to moguće, onima koji se pripremaju za služenje misije trebalo bi dati patrijarhalni blagoslov prije početka njihove misionarske službe.

  Vjenčanja, prijemi i ispraćaji

  Jesu li vjenčanja (uključujući prijeme) i ispraćaji dopušteni u sastajalištima prema novim smjernicama?

  Gdje je to ograničeno vladinim regulativama, vjenčanja, prijemi i ispraćaji ne bi se trebali održavati u sastajalištima. Kako to zakon dopušta, biskupi i predsjednici kolčića mogu službovati na vjenčanjima u prikladnom okruženju na kojima se može održavati razmak u društvu. Tehnologija se također može koristiti kako bi se obitelji i prijateljima omogućilo praćenje službe. Vođe i članovi trebaju se pokoravati vladinim nalozima, regulativama i smjernicama.

  Kako to zakon dopušta, biskupstvo i predsjedništvo kolčića mogu službovati u službi ukopa. Tehnologija se također može koristiti kako bi se omogućilo obitelji i prijateljima da prate službu i snime ju. Ako se to želi, veća se memorijalna služba može održati kasnije kada to uvjeti budu dopuštali.

  Imenovanje i blagoslivljanje djece

  Dopuštaju li smjernice blagoslivljanja djece kod kuće?

  Da. Kada to biskup odobri, blagoslov može biti dan u obiteljskoj kući umjesto na crkvenom sastanku. Treba ga se prikladno prijaviti.

  II. Upravljanje odjelom i kolčićem

  Sastanci i intervjui

  Mogu li se uživo održavati sastanci biskupstva, sastanci predsjedništva kolčića, sastanci velikog vijeća te sastanci drugih predsjedništava i intervjui?

  To su odluke koje je potrebno donijeti na mjesnoj razini temeljem svih dostupnih informacija. Sastanci i intervjui mogu se voditi putem tehnologije kada je to moguće.

  Bilježenje nazočnosti na sastanku

  Obzirom na otkazane sastanke, kako će se zbrajati i bilježiti nazočnost za izvješća?

  Nazočnost neće biti bilježena budući da su nedjeljna bogoslužja privremeno otkazana.

  Uporaba zgrada i objekata

  Mogu li se koristiti zgrade i sportski objekti? Mogu li se mladi okupljati kako bi igrali nogomet na vanjskim igralištima i poljima sastajališta?

  Aktivnosti ogranaka, odjela i kolčića privremeno su obustavljene. Pojedinci bi trebali slijediti upute iz članka »Preventative Measures for Members«. Članovi bi se trebali pridržavati vladinih naloga, regulativa i smjernica.

  Mogu li se u sastajalištima nastaviti druge svakodnevne aktivnosti poput sportskih aktivnosti, vježbi zbora i lekcija sviranja klavira?

  Aktivnosti poput sportskih aktivnosti, vježbi zbora i lekcija sviranja klavira privremeno su otkazane. Članovi bi se trebali pridržavati vladinih naloga, regulativa i smjernica.

  Što bi se trebalo napraviti s tečajevima oporavka od ovisnosti i tečajevima za samodostatnost koji se svakog tjedna održavaju u crkvenim zgradama?

  Trebali bi ih održavati putem tehnologije.

  Bi li centri za obiteljsku povijest trebali biti zatvoreni?

  Da. Posjetitelji bi trebali koristiti tehnologiju od kuće.

  Vjeronauk i institut

  Za sva pitanja pogledajte smjernice COS-a kao odgovor na bolest COVID-19.

  Desetina i donacije

  Hoće li biskupi i dalje osobno prihvaćati desetine i donacije te unositi transakcije tijekom tjedna ili bismo to trebali vršiti elektroničkim putem tijekom razdoblja otkazanih sastanaka?

  Kada je to moguće, članovi bi svoje donacije trebali vršiti putem interneta. Članovi koji nemaju pristup donacijama putem interneta i dalje ih mogu fizički dati bilo kojem članu biskupstva ili ih slati poštom uporabom omotnica s unaprijed ispisanom adresom, osim ako predsjedništvo područja ovaj postupak ne smatra neprikladnim. Dodatna pitanja trebala bi biti upućena predsjedništvu područja.

  Sabori ZSM

  Hoće li sabori mladih ZSM biti održani u ljeto 2020.?

  Sabori ZSM 2020., zakazani za održavanje u SAD-u i Kanadi u 2020., odgođeni su za 2021. godinu. Kolčići pozvani prisustvovati na saborima ZSM u 2020. prisustvovat će 2021. Ažurirani raspored sabora ZSM koji se održavaju u SAD-u i Kanadi od 2021. do 2023. bit će uskoro ažurirani. Povrati sredstava bit će automatski napravljeni onima koji su se prijavili. Mladi iz kolčića pozvanih u 2020., koji i dalje ispunjavaju dobne uvjete, bit će pozvani prisustvovati na saboru ZSM 2021. Izvan SAD-a i Kanade, predsjedništva područja pružit će smjernice po pitanju toga hoće li sabor ZSM biti održan, u skladu sa smjernicama za bolest COVID-19 koje su uspostavile vlade u njihovim zajednicama i državama. Dodatne informacije od saborima ZSM dostupne su na stranici FSY.ChurchofJesusChrist.org.

   

  III. Misionarska služba

  Prije misije

  Trebaju li mjesni svećenički vođe i dalje obrađivati misionarske prijave? Hoće li misionari i dalje biti pozivani u bližoj budućnosti?

  Da.

  Mogu li biskupi i predsjednici kolčića osobno intervjuirati buduće misionare?

  Da, no intervjue s budućim misionarima trebalo bi provoditi na daljinu uporabom video tehnologije gdje god je to moguće.

  Misionarski život

  Mogu li misionari i dalje osobno podučavati svoje kontakte kada se od njih traži da budu u svojim stanovima?

  Ne. Misionari trebaju biti poslušni vladinim nalozima, regulativama i smjernicama kao i uputama predsjedništva područja i predsjednika misije. Međutim, oni i dalje mogu podučavati svoje kontakte putem tehnologije. (Vidi zbirku videozapisa za misionare o podučavanju putem tehnologije.)

  Mogu li misionari i dalje kontaktirati ljude na ulicama?

  Misionari trebaju biti poslušni vladinim nalozima, regulativama i smjernicama te slijediti upute primljene od predsjedništva područja i predsjednika misije.

  Bude li misionar zamoljen dati blagoslov nekome tko ima simptome koronavirusa, treba li misionar dati blagoslov?

  Ne. Misionari ne bi trebali posjećivati ljude čiji su testovi na bolest COVID-19 pozitivni, koji pokazuj simptome bolesti ili su bili u kontaktu s nekime tko je zaražen bolešću COVID-19. Mogu im posluživati putem tehnologije i moliti se za njih.

  Bi li misionari trebali nuditi služenje i raditi sa stranicom JustServe?

  Misionari trebaju biti poslušni vladinim nalozima, regulativama i smjernicama kao i uputama predsjedništva područja i predsjednika misije.

  Misionarski rad članova

  Može li se misionarski rad članova nastaviti dalje?

  Da, prema uputi predsjedništva kolčića i biskupa. Misionarski rad članova podložan je istim ograničenjima vezanim uz osobne posjete kao i rad cjelodnevnih misionara dok uvjeti to ne budu drugačije dopuštali.

  Misionarski sastanci

  Umjesto misijskih obilazaka, može li predsjedništvo područja sudjelovati na vijećima vodstva i sastancima zona?

  Fizičko okupljanje misionara radi sastanaka zona privremeno je otkazano. Sastanci se mogu održavati na daljinu uporabom tehnologije po potrebi.

  IV. Hramski rad

  Intervjui za hramsku preporuku i aktivacija hramske preporuke

  Treba li članove Crkve poticati da održavaju važeću hramsku preporuku?

  Da. Važećom se hramskom preporukom prepoznaje dostojnost osobe za ulazak u hram, čak i kada hramsko bogoštovlje nije moguće.

  Mora li se intervjue za hramsku preporuku i dalje provoditi uživo?

  Ne. Članovi biskupstva i predsjedništva kolčića mogu privremeno voditi intervjue za hramsku preporuku uporabom video tehnologije. Članove bi i dalje trebali intervjuirati i član biskupstva i član predsjedništva kolčića.

  Bi li hramske preporuke trebalo izdavati i bez potpisa?

  Da. Članovi biskupstva mogu voditi intervjue uporabom dostupne tehnologije. Nakon intervjua, mogu potpisati preporuku, fotografirati je i poslati fotografiju bilježniku kolčića. On zatim treba potpisanu hramsku preporuku dostaviti ili poslati poštom članu. Zatim bi član po primitku trebao potpisati preporuku.

  Nakon što član predsjedništva kolčića intervjuira člana, on ili bilježnik kolčića mogu aktivirati preporuku bez potpisa. Kada se sakramentalni sastanci odjela i drugi sastanci nastave, član predsjedništva kolčića trebao bi potpisati preporuku tih članova ako to već nije napravio.

  V. Druga pitanja

  Bismo li trebali nastaviti donirati krv?

  Da, donacije krvi nastavit će se, ali moraju se slijediti vladini nalozi, regulative i smjernice uspostavljene na svakoj lokaciji te protokoli službi za doniranje krvi (Crveni križ i drugi). Crveni križ i drugi subjekti koji koriste pokretne objekte mogu koristiti sastajališta i parkirališta sastajališta ako se slijede svi vladini nalozi, regulative i smjernice.

  Bi li vođe trebali obavijestiti članove koji su bili u kontaktu s drugim članovima Crkve koji su ili izloženi bolesti COVID-19 ili zaraženi njome?

  Općenito, da, uključujući savjetovati vođe i poslužiteljsku braću i sestre čije bi ih dužnosti naravno dovele u kontakt sa zaraženim članovima. Ti bi vođe i poslužiteljska braća i sestre trebali biti savjetovani da nastave posluživati, ali putem interneta i na daljinu te da slijede smjernice iz članka »Preventative Measures for Members«. Članovi trebaju biti poslušni primjenjivim zakonima, uključujući vladine naloge, regulative i smjernice.

   

  Dodatna pitanja trebaju biti upućena predsjedništvu područja koje može pružiti potrebno vodstvo.