Rodoslovlje i obiteljska povijest: veza s prošlošću

Doznajte više o tome zašto članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana grade hramove

Istraživanje obiteljske povijesti pomaže mnogima osjetiti vezu s njihovim precima. Zašto sveci posljednjih dana istražuju obiteljsku povijest i vrše hramsko djelo?
Istraživanje obiteljske povijesti pomaže mnogima osjetiti vezu s njihovim precima. Zašto sveci posljednjih dana istražuju obiteljsku povijest i vrše hramsko djelo?

Za članove Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana obitelj je važnija od gotovo bilo čega drugoga! Sveci posljednjih dana vjeruju da obitelji mogu trajati vječno. To znači da naše obitelji ne uključuju samo one koji su živi ovdje na Zemlji s nama, već i naše djedove i bake, pretke i druge članove obitelji koji su otišli prije nas. Starješina Quentin L. Cook iz Zbora dvanaestorice apostola podučio je: »Naum našeg [Nebeskog] Oca vezan je uz obitelji, predstavljene velikim stablom. Kako bi stablo bilo živo i raslo, treba i korijenje i grane. Slično tomu, i mi moramo biti povezani i s našim korijenima – našim roditeljima, djedovima i bakama te drugim precima – i s našim granama – našom djecom i drugim potomcima« (»Our Father’s Plan Is about Families« [govor izložen na RootsTech Family Discovery Day, 14. veljače 2015.], ChurchofJesusChrist.org). Čitajte dalje kako biste doznali više o tome što sveci posljednjih dana vjeruju po pitanju djela obiteljske povijesti i kako je djelo obiteljske povijesti povezano s izgradnjom hramova.

Zašto je djelo obiteljske povijesti tako važno članovima Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana?

Kada je Joseph Smith, osnivački prorok Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, bio mladić, pokraj njegovog kreveta ukazao mu se anđeo imenom Moroni dok se on još molio. Anđeo Moroni citirao je Josephu nekoliko svetopisamskih stihova, uz male izmjene, iz biblijske knjige Malahija (vidi Joseph Smith – Povijest 1:28–39). Moroni je rekao Josephu:

»Gle, objavit ću vam svećeništvo, rukom Ilije proroka, prije dolaska velikog i strašnog dana Gospodnjeg…

I on će posaditi u srcima djece obećanja dana ocima, i srca djece okrenut će se k ocima njihovim. Kad ne bi bilo tako, cijela bi zemlja bila posve opustošena kod dolaska njegova« (Joseph Smith – Povijest 1:38–39).

Sveci posljednjih dana vjeruju da se »srca djece« moraju okrenuti njihovim ocima, ili precima, baš kao što je Moroni podučio Josepha Smitha, kako bi se pripremili za Drugi dolazak Gospodina Isusa Krista na Zemlju. Jedan način na koji članovi Crkve »okreću svoja srca« svojim precima jest sudjelovanjem u obiteljskoj povijesti ili djelu rodoslovlja (vidi David A. Bednar, »The Hearts of the Children Shall Turn«, Ensign ili Lijahona, studeni 2011., 24. – 27.). Mnogi ljudi mogu posvjedočiti o duhu ljubavi koji osjećaju za članove svoje obitelji dok istražuju obiteljsku povijest i rodoslovlje. Kao dio djela obiteljske povijesti, sveci posljednjih dana sabiru imena preminulih članova obitelji kako bi se uredbe mogle izvršiti za njih. Sveci posljednjih dana vjeruju da u svetim hramovima možemo biti zapečaćeni, ili spojeni, s članovima naše obitelji, i živima i preminulima, kako bi se obitelji mogle nastaviti onkraj smrti.

Što se događa unutar hrama?

Sveci posljednjih dana vjeruju da, kako bismo se vratili živjeti s našim Nebeskim Ocem nakon što umremo, moramo izvršiti određene uredbe – uključujući krštenje i primanje dara Duha Svetoga – dok smo ovdje na Zemlji (vidi Odani vjeri [2004.], 171. – 172.). Međutim, mnoga Božja djeca nisu imala priliku prihvatiti evanđelje Isusa Krista i primiti ove spasonosne uredbe dok su bila živa.

Sveci posljednjih dana vjeruju da nastavljamo živjeti kao duhovi nakon što umremo i da se naviještanje evanđelja Isusa Krista nastavlja u svijetu duhova (vidi NiS 138). Mnoga će Božja djeca u svijetu duhova prihvatiti evanđelje i ti će ljudi htjeti da se uredbe poput krštenja izvrše za njih (vidi Introduction to Family History Student Manual [2012.], 83.). Sveci posljednjih dana vjeruju da je Bog zapovjedio članovima njegove Crkve da grade hramove kao mjesta na kojima mogu izvršiti spasonosne uredbe umjesto svojih preminulih članova obitelji i za njih. Sveci posljednjih dana vjeruju da nitko neće biti prisiljen prihvatiti ove uredbe (vidi Introduction to Family History Student Manual, 9.).

Kako mogu doznati više?

Mnogi sveci posljednjih dana istražuju obiteljsku povijest kako bi mogli izvršiti uredbe za članove svoje obitelji u hramu. Hramovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana sveta su mjesta na kojima se obitelji združuju za vječnost te se izvršavaju svete, spasonosne uredbe. Besplatno izradite svoje osobno obiteljsko stablo na stranici FamilySearch.org ili saznajte više o hramovima svetaca posljednjih dana posjetom stranice dodjitekristu.org.