Služenje posvećuje

slika

Poruka vodstva područja

starješina Mark A. Gilmour, Engleska

Sedamdesetorica područja

U mnogim područjima našeg života nedavno nam je bila nametnuta promjena i iako nismo svi bili u istom čamcu, svi smo bili na istom olujnom moru. Ja sam se ponekad mučio spoznati kako točno ići naprijed, napredovati, biti produktivan i prilagoditi se promjenama koje su došle u mojem životu.

Možda ste vi, poput mene, imali prilike u posljednjim mjesecima tražiti vodstvo i razumijevanje od Gospodina o različitim pitanjima kako biste se nosili sa situacijama i okolnostima koje su bile nepoznate i jedinstvene. Možda ste također osjećali da je ovo vrijeme bilo prilika za usavršavanje i posvećenje, vrijeme da postanemo bliži našem Ocu na Nebu, bolji Kristovi učenici. Dosljedne poruke predsjednika Nelsona, braće iz Dvanaestorice i predsjednika organizacija potaknule su nas da ga »čujemo«1 kao pomoć da se nosimo s ovim vremenom. Jedna od najvažnijih vještina koje možemo naučiti i usavršiti u ovom životu jest kako čujemo Gospodinov glas i poticaje. Čuti i poslušati te poticaje te djelovati prema njima omogućit će nam priliku da budemo usavršeni i posvećeni.

U svom iskustvu vidio sam da je Gospodin bio veoma spreman iznositi svoju volju i vodstvo kad se radi o izgradnji njegova kraljevstva. Predsjednik Nelson iznio je isti stav potičući nas da tražimo objavu.2 Otkrio sam da objava pritječe lakše i brže kada sam se molio o služenju drugima i tražio vodstvo u odnosu na to, bilo u pozivima ili razmišljajući o nekom drugome, nego za svoju vlastitu volju i okolnosti.

Starješina Dieter F. Uchtdorf, dok je služio u Prvom predsjedništvu, podučio je:

»Često odgovor na našu molitvu ne dolazi dok smo na svojim koljenima, već dok smo na svojim nogama, služeći Gospodinu i onima oko nas. Nesebična djela služenja i posvećenja oplemenjuju naš duh, uklanjaju ljuske s naših duhovnih očiju i otvaraju ustave nebeske. Kada postanemo odgovor na tuđu molitvu često pronalazimo odgovor na vlastitu.« 3

Posvećujuća moć duha dostupna nam je kada nastojimo spoznati kako možemo učinkovitije posluživati ljudima oko nas, bila to obitelj, prijatelji, susjedi, naše zajednice ili oni koji su nam na brizi u našem upravništvu kroz naše pozive. Kada postajemo osjetljiviji na potrebe drugih, postajemo osjetljiviji na Duha, a to nam zatim pomaže odgovoriti na molbu iz crkvene pjesme da imamo »veću svetost«.4 Moje je iskustvo bilo da će Gospodin, kada mu pristupimo s molitvom o tome kako možemo pomoći drugima ili ih blagosloviti, spremno odgovoriti na tu molitvu. Također može doći u vrijeme kada poticaj da djelujemo dolazi bez određene prethodne molitve, jednostavna vjera da tada krenemo i činimo dobro nagrađena je za oboje. Sestra Sylvia Allred, bivša savjetnica u Općem predsjedništvu Potpornog društva, opisala je to ovako:

»Čista Kristova ljubav izražena je kada pružamo nesebičnu službu, pomaganje jedni drugima posvećujuće je iskustvo koje uzvisuje primatelja i daje poniznost davatelju.« 5

Predsjednik Thomas S. Monson jednom je rekao da su prilike da dajemo od sebe bezgranične, ali su također prolazne,6 moja je molitva da nam Duh Sveti zaista može vjerovati da ćemo slušati poticaje da djelujemo i postanemo odgovor na molitvu nekog drugoga, što zauzvrat omogućuje posvećujuće, rastuće iskustvo za nas.

slika

1 Vidi poruke Čujte ga na stranici www.ChurchofJesusChrist.org/hearhim

2 Objava za Crkvu, objava za naš život, Russell M. Nelson, Opći sabor, travanj 2018.

3 Waiting on the Road to Damascus, Dieter F. Uchtdorf, Opći sabor, travanj 2011.

4 Veću svetost Bože – Crkvena pjesmarica, 73.

5 The essence of discipleship, Silvia H. Allred, Opći sabor, travanj 2011.

6 1st Presidency Christmas Devotional – prosinac 2008.