Smjernice za Ključne Uredbe, Blagoslove i Druge Crkvene Funkcije

  16. travnja 2020.

  U izuzetnim vremenima, uredbe se obično mogu vršiti dok se primjenjuju nužne mjere opreza. Na primjer, kada postoji bojazan od zarazne bolesti, oni koji vrše uredbe trebali bi temeljito prati svoje ruke i mogu također koristiti rukavice i zaštitne maske.

  Krštenja i potvrde

  Krštenja i potvrde zahtijevaju odobrenja svećeničkog vođe s prikladnim ključevima. Kada je to potrebno, službe krštenja mogu se vršiti sa samo četiri osobe: kandidatom za krštenje, svećenikom ili obnašateljem Melkisedekovog svećeništva koji vrši krštenje i dvojicom svjedoka. Krštenje se vrši pod ovlašću biskupa ili predsjednika misije koji drže nužne svećeničke ključeve. Biskup ili predsjednik misije, ili ponekada netko koga oni odrede (koji može biti jedan od svjedoka), moraju pratiti i zabilježiti krštenje i potvrdu. Ako je to nužno, osoba koja daje ovlaštenje može to učiniti na daljinu uporabom tehnologije. Vođe, obitelj i prijatelji mogu pratiti na daljinu uporabom tehnologije. Kada su sakramentalni sastanci privremeno obustavljeni, obraćenici mogu biti potvrđeni odmah nakon krštenja.

  Svećenička zaređenja i odjeljivanja

  Svećenička zaređenja i odjeljivanja zahtijevaju odobrenje unaprijed osobe koja drži odgovarajuće svećeničke ključeve. Ona također zahtijevaju polaganje ruku ovlaštenog obnašatelja svećeništva. Uredbu mora pratiti i zabilježiti osoba koja drži svećeničke ključeve ili netko koga ona zaduži. Ako je to nužno, ova osoba može pratiti uredbu na daljinu uporabom tehnologije. Vođe, obitelj i prijatelji mogu pratiti na daljinu uporabom tehnologije.

   

  Zaređenja, pozivi i odjeljivanja mogu se izvršiti bez prethodnog podržavanja u okruženju odjela ili kolčića ako ih unaprijed odobri osoba koja drži odgovarajuće svećeničke ključeve. Ovime se omogućava da djelo Gospodnje ide dalje, a radnju se kasnije ratificira kada se sastanci nastave.

  Posluživanje bolesnom

  Za svećenički blagoslov potrebno je fizičko polaganje ruku. Obično poslužuju dvojica ili više obnašatelja Melkisedekovog svećeništva, no jedan to može učiniti sam. Nakon poduzimanja svih nužnih mjera opreza, kada uvjeti brane polaganje ruku na glavu osobe, molitva može biti izrečena, uključujući tehnologiju. To je molitva vjere, a ne svećenički blagoslov. Bilo tko se u bilo kojem trenutku može moliti i postiti za druge ili im na drugi način posluživati.

  Posluživanje sakramenta

  Kada je to moguće, članovi bi trebali iskoristiti blagoslove tjednog prisustvovanja na sakramentalnim sastancima i blagovanja sakramenta. U iznimnim okolnostima, kada se sakramentalni sastanci odjela ne održavaju tijekom dužega vremenskog razdoblja, biskup može ovlastiti dostojne obnašatelje svećeništva u svojem odjelu da pripremaju i poslužuju sakrament u svojem domu ili u domovima drugih članova odjela koji nemaju dostojnog svećenika ili obnašatelja Melkisedekovog svećeništva u svojem domu. (Vidi Opći priručnik, 18.9.1.) Kada je to potrebno, sakrament može poslužiti jedan svećenik ili obnašatelj Melkisedekovog svećeništva.

   

  Članovi mogu sami pribaviti kruh i vodu. Međutim, pripremu sakramenta treba/ju izvršiti ovlašteni obnašatelj/i svećeništva. Kada lomi/e kruh, izgovara/ju molitvu i dijeli/e znamenja, obnašatelj/i svećeništva koji poslužuje/u sakrament mora/ju biti na istoj lokaciji kao oni koji ga primaju. U neobičnim okolnostima kada sakrament nije dostupan, članovi se mogu utješiti proučavanjem sakramentalnih molitvi i ponovnim obvezivanjem da žive prema savezima koje su sklopili te se moleći za dan kada će ga primiti osobno, ispravno posluženog od strane svećeništva.

   

  Pojedinci i obitelji blagoslovljeni su kada održavaju osobna šabatnja bogoslužja usmjerena na dom, osobno ili na daljinu. Takva bogoštovlja uključuju molitve, pjesme i proučavanje evanđelja. Kada je/su nazočan/ni ovlašteni obnašatelj/i svećeništva, sakrament može biti blagoslovljen i poslužen.

  Druge crkvene funkcije

  Sastanci. U iznimnim okolnostima vođe mogu privremeno otkazati sastanke i aktivnosti. Kada to uvjeti zahtijevaju, sastanci biskupstva, intervjui i sastanci vijeća odjela mogu se odvijati na daljinu uporabom tehnologije, poput telefonskih ili video poziva. Biskupi i vođe odjela mogu koristiti tehnologiju za poruke koje nadopunjavaju bogoštovlje članova usmjereno na dom.

   

  Posluživanje. Poslužiteljska braća i sestre otkrit će da postoje razni načini za pružanje potrebne podrške svojim dodijeljenim pojedincima i obiteljima. Hoće li se posluživanje vršiti osobno ili na daljinu uporabom tehnologije ovisi o mjesnim okolnostima i potrebama, željama i zdravlju uključenih osoba. Intervjui posluživanja mogu se vršiti na daljinu uporabom tehnologije kada je to potrebno. U iznimnim slučajevima, osobno posluživanje može biti ograničeno na ozbiljne fizičke, mentalne ili emocionalne potrebe. Poslužiteljska braća i sestre trebaju pokazati svoju ljubav i podršku na prikladne načine.