Starješina M. Russell Ballard u posjeti Europi.

    Starješina M. Russell Ballard u posjeti Europi.

    Starješina M. Russell Ballard - član Zbora dvanaestorice apostola, drugog najvišeg predsjedavajućeg tijela Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana - nedavno je posjetio nekoliko Europskih zemalja. Njegovo je putovanje započelo 13. listopada u Helsinkiju, Finska, gdje se obratio crkvenim vođama i misionarima. Dana 15. listopada govorio je pred pola milijuna mormona u području Europa tijekom područnog satelitskog prijenosa održanog u Friedrichsdorfu, Njemačka. Posjetio je i Frankfurt i München 16. i 20. listopada, kada se obratio misionarima i crkvenim vođama. Starješina Ballard je također posjetio Italiju 18. i 19. listopada. Vidio je hram Rim, koji je u izgradnji, obratio se Mladićima i Djevojkama (između 12 i 18 godina) Crkve u Europi putem satelitskog prijenosa iz Rima te je bio u raznim posjetima s misionarima.

    Starješina Paul V. Johnson, predsjednik Crkve u području Europa, rekao je kako je posjet starješine Ballarda u Europi bilo posebno iskustvo za sve uključene.  »Dok smo putovali Europom sa starješinom Ballardom, vidjeli smo dobrote apostola Gospodnjeg«, rekao je starješina Johnson. »Članovi, a posebice mladi Crkve u Europi, pamtit će kakav je blagoslov bio posjet starješine Ballarda Europi.«