Svečano zborovanje

slika

Svečana zborovanja posebni su, sveti sastanci koji se održavaju u razne svete svrhe. Za te je sastanke potrebno da sveci posljednjih dana donesu uzvišeni osjećaj duhovnosti sa sobom. Ova zborovanja uključivala su podržavanja novih predsjednika Crkve, posvećenje hrama ili druge značajne zgrade (poput Konferencijskog centra), predstavljanje novoga Svetog pisma, upute svećeničkih vođa i druga posebna okupljanja. 

»Svečano zborovanje« izraz je iz Biblije na hebrejskom jeziku kojim se opisuju značajna okupljanja koja su se bila događala tijekom Pashe i na Blagdan sjenica. Prvi hram u Jeruzalemu posvećen je tijekom vremena svečanog zborovanja. Time izraz ima drevnu vezu s posvećenjem hrama.

U Nauku i savezima, zbirci svetih objava za Crkvu, zapisano je nekoliko slučajeva kada Bog traži od svetaca posljednjih dana da »sazivaj[u] svečana zborovanja svoja« (Nauk i savezi 133:6). Posvećenje hrama Kirtland 27. ožujka 1836. bila je jedna takva prigoda. Mnogi su u tom trenutku svjedočili izlijevanju duhovnih očitovanja. To je čuveno posvećenje hrama postavilo presedan za kasnija svečana zborovanja.