evanđeoske teme

  Mormoni vjeruju da je Isus Krist Božji Sin i Spasitelj svijeta. Saznajte više o tome što mormoni vjeruju da znači imati vjere u Krista.
  Saznajte više o tome što sveci posljednjih dana rade u crkvi
  Saznajte više o hramovima svetaca posljednjih dana i posvećivanju hramova
  Saznajte više o mormonskom kodeksu zdravlja: Riječi mudrosti
  Saznajte više o nastojanjima služenja Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana
  Mormoni iz cijelog svijeta okupljaju se dva puta godišnje kako bi poslušali svoje vođe kako govore na općem saboru. Saznajte više o mormonskom općem saboru i kako on može blagosloviti vaš život.
  Mormoni vjeruju u važnost kvalitetnog obiteljskog vremena. Saznajte što mormoni vjeruju o tome zašto bi obitelji trebale provoditi vrijeme zajedno.
  Kao kršćani, mormoni vjeruju da je Isus Krist naučavao o pokajanju. Saznajte zašto mormoni vjeruju da nam pokajanje može donijeti mir, nadu i radost.
  Što mormoni vjeruju o mnogim blagoslovima molitve
  Saznajte što mormoni vjeruju o braku i obitelji
  Jeste li se ikada pitali što mormoni vjeruju o Isusu Kristu?
  Mormonova knjiga govori o Božjoj ljubavi za njegovu djecu posvuda. Saznajte više o ulozi Mormonove knjige u povijesti mormonizma i kako ona može blagosloviti vaš život.