evanđeoske teme

Brigham Young je bio drugi prorok i predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Brigham je vodio Crkvu nakon što je Joseph Smith umro te je naslijedio Josepha kao prorok 1847.
Jeste li se ikada pitali zašto Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana gradi hramove? Doznajte više o vezi između hramova i djela obiteljske povijesti.
Hramsko donje rublje svetaca posljednjih dana je sveta vjerska odjeća koju nose pobožni članovi vjere. Saznajte više o hramskom donjem rublju i vjerskoj odjeći.
Sveci posljednjih dana vjeruju u naučavanja Biblije o Bogu Ocu, Isusu Kristu i Duhu Svetome. Saznajte više o ovim naučavanjima i o ljubavi koju Bog ima za vas.
Mormoni vjeruju da su Nauk i savezi sveta knjiga Svetog pisma namijenjena za naše doba. Saznajte više o tome što mormoni vjeruju o Nauku i savezima.
Pogled na to koliko brzo Crkva raste diljem zemaljske kugle
Sveci posljednjih dana vjeruju da se u Bibliji naučava o Duhu Svetome. Doznajte više o tome što se u Bibliji naučava o Duhu Svetome i kako on može blagosloviti vaš život.
Sveci posljednjih dana su očevi, majke, braća i sestre, baš poput vas. Doznajte više o jednom načinu na koji obitelji svetaca posljednjih dana provode vrijeme zajedno.
Sveci posljednjih dana vjeruju da je Isus Krist Sin Božji i Spasitelj svijeta. Doznajte više o tome što članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana vjeruju da znači imati vjeru u Krista.
Saznajte više o tome što sveci posljednjih dana rade u crkvi
Saznajte više o hramovima svetaca posljednjih dana i posvećivanju hramova
Saznajte više o mormonskom kodeksu zdravlja: Riječi mudrosti