evanđeoske teme

Saznajte više o mormonskom kodeksu zdravlja: Riječi mudrosti
Saznajte više o nastojanjima služenja Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana
Sveci posljednjih dana iz cijelog svijeta okupljaju se dva puta godišnja da bi poslušali svoje vođe kako govore na Općem saboru. Doznajte više o Općem saboru Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana i kako on može blagosloviti vaš život.
Članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana vjeruju u važnost kvalitetnoga obiteljskog vremena. Doznajte što sveci posljednjih dana vjeruju o tome zašto bi obitelji trebale provoditi vrijeme zajedno.
Članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana ne provode višeženstvo već više od 100 godina. Doznajte istinu o svecima posljednjih dana i višeženstvu.
Kao kršćani, mormoni vjeruju da je Isus Krist naučavao o pokajanju. Saznajte zašto mormoni vjeruju da nam pokajanje može donijeti mir, nadu i radost.
Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana naučava da je molitva jedan od načina na koje se možemo približiti Bogu. Doznajte više o tome što sveci posljednjih dana vjeruju o molitvi.
Jeste li se ikada pitali što sveci posljednjih dana doista vjeruju o braku i obitelji? Saznajte više o proglasu »Obitelj: Proglas svijetu« i naučavanjima o braku i obitelji.
Jeste li se ikada pitali što mormoni vjeruju o Isusu Kristu?
Mormonova knjiga govori o Božjoj ljubavi za njegovu djecu posvuda. Saznajte više o ulozi Mormonove knjige u povijesti mormonizma i kako ona može blagosloviti vaš život.