Joseph Smith

  Russell M. Nelson poziva svece posljednjih dana da drugima iznose evanđelje Isusa Krista tijekom 2020. Nova godina obilježava dvjestotu godinu od Prvog viđenja.
  U svojim porukama članovima Crkve, predsjednik Woodruff je više puta svjedočio o obnovi evanđelja, baš kao što je to činio tijekom svoje službe.
  Prvi svezak nove zbirke knjiga o ključnim događajima u mormonskoj povijesti ovog će ljeta biti dostupan javnosti. Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana objavljuje zbirku od četiri sveska pod nazivom »Sveci: Priča o Crkvi Isusa Krista u posljednjim danima.«
  Kako je Prvo viđenje promijenilo svijet?
  Trinaest je temeljnih točaka vjere kojima se mormoni priklanjaju.
  Ovoga tjedna, 17. ožujka, slavimo 174. godišnjicu osnivanja Potpornog društva, ženske organizacije Crkve.
   Međutim, što se tiče vjerske slobode, ondje nema neutralnog stava. Sljedeće izjave Josepha Smitha iz 1841. i 1843. godine u skladu su s današnjim stajalištem Crkve
  To je najnovija knjiga projekta pod nazivom ‘Radovi Josepha Smitha’