obnova

Pionirka svetica posljednjih dana vodila je Potporno društvo na američkom zapadu
Sada je dostupan novi svezak o povijesti Crkve
Neki ljudi ponekad govore da postoje samo dvije mogućnosti za članove Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana