Opći Sabor

Najavljeno šest novih hramova; vođe osuđuju rasizam i pozivaju na uljudnost u javnom životu
Pozivamo vas da pogledate Opći sabor! Poslušajte nadahnjujuće poruke i učite više o Isusu Kristu.
Na Općem saboru, vodeći crkveni autoriteti govore o raznim duhovnim temama. Oni ne iznose te govore samo za članove Crkve, već i za sve predstavnike Država svijeta, vjerske vođe drugih denominacija i religija, za ljude iz javnog života, i za sve učesnike Općeg sabora.
Prvo predsjedništvo Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana poslalo je sljedeće pismo o Općem saboru u listopadu 2020. članovima Crkve posvuda.
Svečana zborovanja posebni su, sveti sastanci koji se održavaju u razne svete svrhe. Za te je sastanke potrebno da sveci posljednjih dana donesu uzvišeni osjećaj duhovnosti sa sobom.
U nedjeljnom popodnevnom zasjedanju Općeg sabora u travnju 2020. g. predsjednik Russell M. Nelson najavio je osam novih hramova
Tijekom nedjeljnoga jutarnjeg zasjedanja 190. Općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, predsjednik Russell M. Nelson predstavio je proglas u čast 200-te godišnjice Prvog viđenja Josepha Smitha.
Pozivamo vas da pogledate Opći sabor! Poslušajte nadahnjujuće poruke i učite više o Isusu Kristu.
Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana ima novi simbol za raspoznavanje vjere.
Russell M. Nelson, predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, najavio je u subotu ujutro, 4. travnja 2020., da će dio nedjeljnoga jutarnjeg zasjedanja Općeg sabora postati globalno svečano zborovanje kada on povede svece u hosana uzvik.
Predsjednik Nelson izražava srdačnu dobrodošlicu svima na ovaj Opći sabor u travnju, bez obzira na tradiciju vaše vjere, uz poziv da nam se pridružite putem tehnologije i radujete se s nama u utješnoj moći objavljene istine.