Poruka vodstva područja

Upoznati našeg Spasitelja Isusa Krista

Znam da nas je njegov sin, Isus Krist, otkupio od grijeha. Obećavam vam da ćete dok molite, proučavate Sveta pisma, služite drugima, sklapate saveze s Gospodinom i svjedočite o njemu, još bolje spoznati svog Spasitelja Isusa Krista.

Të Arrijmë ta Njohim Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
starješina Tarmo Lepp, Estonija
starješina Tarmo Lepp, Estonija član Sedamdesetorice područja, područje Europa – sjever

Misionari su mi govorili o Isusu Kristu, njegovu životu i njegovim učenjima kad sam bio mladić. Sada, budući da sam član Crkve već 30 godina, ponekad se pitam poznajem li doista svog Spasitelja Isusa Krista. Odgovor je da, poznajem ga, kao i vi.

No kao što nam ljudi s kojima dugo nismo bili u kontaktu postaju stranci, tako nam i naš Spasitelj može postati stranac. Upoznavanje s njim i poznavanje njega je stalan proces. Želim s vama iznijeti neke radnje koji su mi pomogle bolje spoznati Krista i stalno ga upoznavati.

pix2

Molitva

Knjižica »Odani vjeri« podučava nas o molitvi: »Vaš vas Nebeski Otac voli i zna vaše potrebe te želi da s njim komunicirate kroz molitvu. Dok stvarate naviku približavanja Bogu u molitvi, upoznat ćete ga i približiti mu se. Vaše će želje postati sličnije njegovim. Bit ćete sposobni da za sebe i za druge dobijete blagoslove koje vam je on spreman dati, ako ih tražite u vjeri« (1). Kad sam počeo moliti, zbližio sam se sa svojim Nebeskim Ocem i Njegovim Sinom. Redovita molitva pomaže u održavanju ovog bliskog odnosa. Zahvalan sam na snazi ​​molitve.

pix3

Proučavanje Svetih pisama

Mormonova knjiga koristi sljedeće riječi kako bi opisala Mosijine sinove, »i oni ojačaše u spoznaji istine; jer bijahu ljudi zdrava razuma i istraživahu Pisma marljivo, da bi mogli spoznati riječ Božju« (2). Svakodnevno proučavanje Svetih pisama pomaže nam biti prijemčivi za šapate Duha Svetoga. To jača našu vjeru, pomaže nam odoljeti iskušenjima i pomaže nam da naučimo spoznati našega Nebeskog Oca i njegova ljubljenog Sina.

pix4

Služenje

Čitanje Svetih pisama pomaže nam upoznati Spasitelja. Međutim, nije dovoljno samo poznavati ga, moramo i postati poput njega. Da biste postali poput Spasitelja, morate djelovati. Služeći drugima, mi smo Kristovi sudrugovi službenici.

Kad sam bio mladi član Crkve, u mojoj su domovini bila teška vremena i mnogi su imali financijskih poteškoća. Znao bih odnijeti hranu članovima našeg ogranka, a vrećice anonimno ostaviti pred njihovim vratima. Volio sam misliti da kada bi pronašli vrećicu s hranom, ne znajući tko ju je donio, zahvalili bi Bogu, a ne meni. Jedna od mojih omiljenih usporedba iz Svetih pisama je usporedba o dobru Samarijancu. Samarijanac nije planirao nikakva dobra djela za taj dan, ali je uvidio potrebu i poduzeo akciju. Isus je  na kraju ovog zapisa rekao učitelju Zakona: »Idi pa i ti čini tako!« (3). Ova Isusova poruka upućena je i nama. Pomažući drugima, moći ćemo se osjećati onako kako se Isus osjećao, dok je služio drugima.

pix5

Savezi

Savezi se sklapaju između dvije ili više strana. Kada sklapamo saveze u Crkvi, mi smo jedan od partnera, a drugi partner je Bog. Naš prvi savez je savez krštenja, a sklapanjem tog saveza obećali smo preuzeti na sebe ime Isusa Krista. Nedjeljom prisustvujemo sakramentalnom sastanku kako bismo obnovili svoj krsni savez. U hramovima sklapamo saveze koji će biti na snazi ​​čak i nakon što napustimo ovaj svijet.

Predsjednik Nelson rekao je da »rastemo u Spasiteljevoj moći u našem životu kada sklapamo svete saveze i točno obdržavamo te saveze. Naši nas savezi vežu za njega i daju nam božansku moć« (4). Kako bismo pomogli drugima povećati Spasiteljevu moć u našim životima, mogli bismo ih potaknuti i pomoći im primiti božanske uredbe i saveze.

Baptism

Svjedočiti o Isusu Kristu

Naše vlastito osvjedočenje obično počinje tuđim svjedočanstvom. Moja sestra je iznijela svoje osvjedočenje sa mnom nakon svog krštenja. Osjetio sam želju čuti više o onome što je moja sestra posvjedočila. Zatim su došli misionari i svjedočili o Isusu Kristu, njegovu evanđelju i obnovljenoj crkvi. Bilo je toliko snažno da mi je potpuno promijenilo život. U trenu je ateist postao vjernik koji je želio slijediti naučavanja i primjer Krista. Na isti način naše osvjedočenje može promijeniti nečiji život. Zbog našeg osvjedočenja netko može spoznati Krista kojeg prije nije poznavao.

Svjedočim vam da znam da imamo brižnoga Nebeskog Oca. Znam da nas je njegov sin, Isus Krist, otkupio od grijeha. Obećavam vam da ćete dok molite, proučavate Sveta pisma, služite drugima, sklapate saveze s Gospodinom i svjedočite o njemu, još bolje spoznati svog Spasitelja Isusa Krista.


1. Odani vjeri – Molitva
2. Alma 17:2
3. Luka 10:37
4. Predsjednik Russell M. Nelson, »Privlačiti moć Isusa Krista u svoj život«, Lijahona, svibanj 2017.