Valentinovo – srce nam govori

slika

Ljubav je sigurno najveća i najjača emocija. Ona potiče iz Božje ljubavi koja je beskonačna i bezuvjetna. Bog je čovjeku dao život, a njime i moć razmišljanja, rasuđivanja i moć ljubavi. Ljubav je sveprisutna oko nas jer je njome sve postalo. Božja ljubav blagoslivlja nas dok plovimo morima naših života i podiže nas iznad zla sukoba i nevolja svijeta. Gospodin nas podučava i kaže: »Volite jedan drugoga baš kao što sam i ja volio vas!«

Postoji više vrsta ljubavi: ljubav prema Gospodinu, ljubav prema djetetu, ljubav muškarca i žene. Valentinovo je dan kada se slavi ljubav među zaljubljenima.

Srce! Taj tajnoviti organ koji se toliko spominje simbol je ljubavi. Srce je nježno. Osjetljivo je na mnoge utjecaje, i pozitivne i negativne. Drugi ga mogu povrijediti , grijeh ga može umrtviti, a ljubav ga može oživjeti i smekšati. Kada ljubav uđe u naše srce, tada je sve ljepše i veselije oko nas. Ništa nije ljepše nego prepustiti se ljubavi da nas ona vodi. Darovi i cvijeće nisu potrebni da bismo izrazili svoju ljubav jedni za druge. Simboli ljubavi osjećaju se kroz naša djela međusobnog služenja. Kako li je apostol Pavao lijepo opisao ljubav u 1 Korinćanima:

»Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.«

Ako nemamo ljubavi, ništa smo jer ljubav nikada ne prestaje.

Svima koji vjeruju u Gospodinovu ljubav i ljubav koju osjećamo prema dragoj osobi neka je lijep ovaj dan!