NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

  Učite o Isusovoj ulozi kao našeg Spasitelja dok Sveta pisma odgovaraju na pitanje: tko je Krist?
  Pogledajte kako je 2 Nefi 2:27 iz Mormonove knjiga zaživio kroz ovaj videozapis.
  Životna su pitanja poput matematičkih jednadžbi, posebice kada se radi o osobnoj pravednosti.
  Pogledajte kako je 1 Nefi 17:3 iz Mormonove knjiga zaživio kroz ovaj videozapis.
  Pažljivo, promišljeno ponovno pokretanje bogoštovlja i drugih sastanaka i aktivnosti slijedit će vodstvo mjesnih vlasti
  Pogledajte kako je 1 Nefi 8:10–12 iz Mormonove knjiga zaživio kroz ovaj videozapis.
  Životna su pitanja poput matematičkih jednadžbi, posebice kada se radi o osobnoj pravednosti.
  Svečana zborovanja posebni su, sveti sastanci koji se održavaju u razne svete svrhe. Za te je sastanke potrebno da sveci posljednjih dana donesu uzvišeni osjećaj duhovnosti sa sobom.