Prvo predsjedništvo izdalo smjernice o tome kako upravljati Crkvom u izazovnim vremenima

Izvori se nude kao odgovor na trajne prekide uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19

slika

Kako osoba poslužuje, daje svećenički blagoslov ili podjeljuje sakrament Gospodinove večere tijekom globalne pandemije? Ovo su neka od pitanja na koje je Prvo predsjedništvo Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana odgovorilo u pismu i dva dokumenta poslana globalnom vodstvu ove vjeroispovijesti dok se nastavljaju suočavati s učincima bolesti COVID-19. Na stranici Newsroom.ChurchofJesusChrist.org nalazi se i treći dokument (niže priložen) u kojem su sadržani odgovori na mnoga druga pitanja koja nisu obrađena u pismu Prvog predsjedništva vodstvu.

U dva dokumenta poslana vođama objašnjena su administrativna načela za Crkvu tijekom ovih izazovnih vremena.

»Priložene su smjernice za ključne uredbe, blagoslove i druge crkvene funkcije koje će usmjeravati vođe tijekom trenutne krize i u izazovnim danima koji su pred nama«, navodi se u pismu Prvog predsjedništva. »Ovi se dokumenti izdaju kao odgovor na prekide u crkvenim postupcima i aktivnostima članova uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19. Treba ih se koristiti kao smjernice onoliko dugo koliko će postojati ova pandemija u određenoj državi ili regiji. Druge smjernice mogle bi biti izdane kasnije.«

U dokumentu o administrativnim načelima pruženo je ohrabrenje vođama. Napominje se neobična težina ovog trenutka, odgovornost svakoga sveca da bude dobar globalni građanin, podsjetnik da je Gospodin pripremio ovu Crkvu za ove izazove te nužna mudrost koju vođe trebaju kako bi vršili svoje svećeničke dužnosti.

»Gospodin će nam pomoći«, piše u dokumentu. »Moć svećeništva i pravednost članova pomoći će nam ići naprijed u danima koji su pred nama.«

Pročitajte cjelokupan dokument »Administrativna načela u izazovnim vremenima«.

U drugom se dokumentu obrađuju teme ključnih uredbi vjeroispovijesti (krštenja, potvrde, svećeničke uredbe i odjeljivanja), svećeničkih blagoslova, posluživanja sakramenta Gospodinove večere, crkvenih sastanaka i svakodnevnog služenja koje sveci posljednjih dana pružaju.

Obredi krštenja, potvrde i svećeničkog zaređenja moraju se osobno vršiti. Ako je to nužno, vođe koji nadgleda ove uredbe (zajedno s drugim vođama, članovima obitelji i prijateljima) mogu pratiti na daljinu putem tehnologije.

Svećenički blagoslovi za iscjeljenje bolesnih također zahtijevaju fizički dodir postavljanjem ruke na glavu. Međutim, kako se navodi u dokumentu: »Nakon poduzimanja svih nužnih mjera opreza, kada uvjeti brane polaganje ruku na glavu osobe, molitva može biti izrečena, uključujući korištenje tehnologije. To je molitva vjere, a ne svećenički blagoslov. Bilo tko se u bilo kojem trenutku može moliti i postiti za druge ili im na drugi način posluživati.«

Kako se to već vrši od sredine ožujka ove godine, mjesni biskupi mogu ovlastiti obnašatelje svećeništva iz svoje kongregacije da pripremaju i poslužuju sakrament u svojem domu. »U neobičnim okolnostima kada sakrament nije dostupan«, nadodaje se u dokumentu, »članovi se mogu utješiti proučavanjem sakramentalnih molitvi i ponovnim obvezivanjem da žive prema savezima koje su sklopili te se moleći za dan kada će ga primiti osobno, ispravno posluženog od strane svećeništva.«

Pročitajte više u dokumentu »Smjernice za ključne uredbe, blagoslove i druge crkvene funkcije«.

U dokumentu s Učestalim pitanjima odgovoreno je na nekoliko važnih pitanja koja su postavili sveci posljednjih dana iz cijelog svijeta. Slijede samo tri primjera.

 • Jesu li vjenčanja i ispraćaji dopušteni u sastajalištima?

  Gdje je to ograničeno vladinim regulativama, vjenčanja, prijemi i ispraćaji ne bi se trebali održavati u sastajalištima. Kako to zakon dopušta, biskupi i predsjednici kolčića mogu službovati na vjenčanjima u prikladnom okruženju na kojima se može održavati razmak u društvu. Tehnologija se također može koristiti kako bi se obitelji i prijateljima omogućilo praćenje službe. Vođe i članovi trebaju se pokoravati vladinim nalozima, regulativama i smjernicama.

 

 • Mora li se intervjue za hramsku preporuku i dalje provoditi uživo?

  Ne. Članovi biskupstva i predsjedništva kolčića mogu privremeno voditi intervjue za hramsku preporuku uporabom video tehnologije. Članove bi i dalje trebali intervjuirati i član biskupstva i član predsjedništva kolčića.
   
 • Bismo li trebali nastaviti donirati krv?

  Da, donacije krvi nastavi će se, ali moraju se slijediti vladini nalozi, regulative i smjernice uspostavljene na svakoj lokaciji te protokoli službi za doniranje krvi (Crveni križ i drugi). Crveni križ i drugi subjekti koji koriste pokretne objekte mogu koristiti sastajališta i parkirališta sastajališta ako se slijede svi vladini nalozi, regulative i smjernice.

Pročitajte cijeli dokument s učestalim pitanjima »Reakcija na bolest COVID-19: Odgovori na pitanja«.

»Zahvalni smo na naporima koje mnogi od vas ulažete kako biste pažljivo slijedili smjernice svojih nacionalnih, državnih i mjesnih vođa u mnogim državama kao dogovor na pandemiju bolesti COVID-19«, reklo je Prvo predsjedništvo. »Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana također poduzima prikladne mjere opreza te pruža pomoć onima u potrebi. Pod trenutnim okolnostima i pod uvjetima koji bi mogli postojati u budućnosti, Crkva i njezini članovi vjerno će prikazivati našu obvezu da budemo dobri građani i dobri susjedi.«

Primatelji:  opći autoriteti; opći službenici; članovi Sedamdesetorice područja; predsjednici kolčića, misija, okruga i hramova; biskupi i predsjednici ogranaka

 

Draga braćo i sestre:

 

Administrativna načela u izazovnim vremenima

 

Zahvalni smo na naporima koje mnogi od vas ulažete kako biste pažljivo slijedili smjernice svojih nacionalnih, državnih i mjesnih vođa u mnogim državama kao dogovor na pandemiju bolesti COVID-19. Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana također poduzima prikladne mjere opreza te pruža pomoć onima u potrebi.

 

Pod trenutnim okolnostima i pod uvjetima koji bi mogli postojati u budućnosti, Crkva i njezini članovi vjerno će prikazivati našu obvezu da budemo dobri građani i dobri susjedi.

 

U prilogu ovog pisma nalaze se dokumenti u kojima su objašnjena administrativna načela za Crkvu tijekom izazovnih vremena. Priložene su smjernice za ključne uredbe, blagoslove i druge crkvene funkcije koje će usmjeravati vođe tijekom trenutne krize i u izazovnim danima koji su pred nama.

 

Ovi se dokumenti izdaju kao odgovor na prekide u crkvenim postupcima i aktivnostima članova uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19. Treba ih se koristiti kao smjernice onoliko dugo koliko će postojati ova pandemija u određenoj državi ili regiji. Druge smjernice mogle bi biti izdane kasnije.

 

                                                                       S poštovanjem,

 

 

 

                                                                       Prvo predsjedništvo